blyggy.blogg.se

Riksbanken
RIKS-B 

Share the link

  
 
 
BANKEN I  SVERIGE  ÄR  INTE  BARA  KÄND  FÖR  ATT  ANKLAGA  OSKYLDIGT
FOLK  FÖRETRÄDESVIS  LÅG-¨¨INKOMST--TAGARE  FÖR  ATT  VARA  TJUVAR OCH  BANDITER  -  OCH  STJÄLA  DERAS  BESPARINGAR.
🤣🤡😎☺🤓🤓😎😎🤗🤗😜😜😜🤣🤣☺☺☺ UTAN  OCKSÅ  FÖR  ATT LÅTA / TILLÅTA  OCH  ERBJUDA  SÅDANA  STOR-MUTKOLVAR
SOM  ANITRA  STEEN
MARIITTA  ULVSKOG  MONA  SAHLIN  RIKSBANKS-CHEFEEN  SJÄ:.,..ÄLV.VV,,KVINN::.,,Kvinnan  inom  Moderaterna  och  NU  SOCIAL-
DEMOKRATIN  .  70  MILJONER  FÅR  ::,,..DE  DEE  ALLTID  Alltid  all:,,all..Alltiidd  de:.t de'  du  Ann-
Christine  Ann-ChristineeE  har😎  sagt  att  de  ska 🌸🌸.😎 få  70,.70  miljoner  MILJONER  dd:..::.::...DE'DDee€€TT  NU  VI.iiiii::llLLllLL::;;::::..LLLL  HOON  HA  E€€UooOOUuuUU::..--__---
 
-::.......RRr::,::::.,..::::,,..,,::..Oo🌺.Ooo🌺🌺🌺 .
DE  de::..::-..--..::--dede  BJUDER  ALLTID  PÅ  STATENS  MEDEL  .
REINFELDT  FICK  MED::,,..,,,,,,,Me€€eeEED.dd  30
Miljoner
För  att  förstatliga  SVERIGE
INTE  INTE  INTE. DE  HAR  INTE  RÅD  SNART  MED  NÅGRA  STATLIGA  ver.,,.::::-------Verk. Utgiften  för  staten  minskas  DDååHHhh.,,:::::::HHhhhhh
 Social-tjänsten  var  på  väg  att  privatiseras  för  att  spara in
när  tjuvarna  Palme:,..-mördarna  som  ju
lärt  sig  penning::..,,::..,,....-------transaktioner  inom  staten.  Vad  mera  skall  privatiseras  enligt  denne  Mann:.,,..::_______--eE
länsat  staten  på  enorma  penning-Värden  Vi  talar  om  MILJARD.,,::..--BELOPP  miljardE€€eeEEeeEEeeee€€EErr.:--RR  SOM  som::..-::.,,;::-..--....Jo  Fängelse:.,,::.,,--..--..---..---FÄNGELSER  Han  räknade  Med  MED  Att  KUNNA :..::.,,..-__--.......Kunna  erhålla  Lyx  Vistelse  den  dan  han  själv  eventuellt  åker  DD.::-..DD:..ddii::.::..::..DiI:..:..::..--------:::::::Di:.IIttT .
Anna  Lindh  vägrade  gå  med  på  mutarens villkor  blev  Brutalt  Mördadt  Mona  var  Var  Mee::DDttTT  med  PÅ  på  På  DEHHhhTTttTTTTTTT.:,,..hh
Anitra  Steen  då  ja!  Och  de  andra  PLUS  50  :.::..50  till  är  dock  sådana  persoer  som  utan  besvärliga  krav  på  kvitton  och  redogörelser  inte  behöver  ens  på  minsta  vis  uppge  ursprunget  till  de  stora  penning-innehaven  utom  just  bank:,..--facket/bankfacken
500 ;..::.......00:::--::_______..000::..-------0  PÅ  ETT  BRÄDE  BARA
SKICKA  IN  SÄGER  HON  HURTIGT  OCH  INGA  PROBLEM..  HON  HAR  SINA "Sina "  eheg.;;,,,,,,,NnnaaA.aa  PENGAR  Inom  en  VECKAS  TiiIIIIIII.DD..dd  Tid .::;;,..Watch on Apple iOS 12.2.⌚⌚⌚
 
FÅR   Fåhh:..r  får  vi:--h h  vvi  vvii  vi  ihNT€€  inte.
          ett  litet  ax::..-------ax-plock  Axplock:
 
https://www.svt.se/nyheter/konsument/han-loste-in-311-500-kronor-riksbanken-beholl-pengarna 50 %  Tog::..,,--..,tog  hon  Therése Gaya  Enhets-chef  på PåPp:--..-åppååPpÅå.åå-åå  Riks-Banken  2 miljoner  💲Android Pie; U+1F4B2; EmojiDe  tror  iII:,,.::..::.--IiiIINnnNNttTTttTTTTTTTEE€€EE  på-  den-  svenska -..-valutan .  try:,,.......::..tryck-::..TRYCK:.;,,::::..--.......--,,..--::..-..--.::PRESSDÅRAR ::.::.::....-,,..::::.. ..--får   de  av  de  pengarna:.-de  femhundra  miljonerna
Enligt  Deras  avtal ::.--Avtal  som  slutits  mellan  Mona  Sahl:::..iiNN;;..-------nn-PP::..,,:..:..:--...::...--..:N:,,;.;;..;;.::..n
 
 
Men han  Jan  j.:,.jan  svensson-:--
--har  ju  lyckats  stjäla  åt  sig  2  Miljarder  genom  Sedel:,,::.::,...-bytet.  Som:,,--:::::::--..::-------::--som  mördade  Anna
Lindh  genom  att  via  psykologer  anlita  Mijailo Mijailović
till  att  döda  henne.  Mona  Sahlin  var  behjälplig  att  för  mördarens  räkning  lura  dit  Anna  för  att  ge  information
om  det  inbrott  i  hennes  bank-.,.::..-fack  som  Marita  Ulvskog  hon  själv  och  Margot  Wallström  tillsammans  låg  bakom och  som  hon  Mona  själv och  Marita  Ulvskog  genomförde  Medan  Margot  Wallsröm  uppehöll  henne  i  sitt  rum  för  att  de  skulle  kunna lån::--stjäla  låna  och  använda  otillåtet  la  tillbaka,..--_______--::....::-------::__::.......--_______....::...._______::--.......::::::__::__-------
__::lades  tillbaks.  Men  PENGAR  Fattades  50  Miljoner
Margot  fi:,fi::..-,,...,,..---fick  9MILJONER